‘Meditatie is niets anders dan naar huis terugkeren, van binnen wat uitrusten’

Osho

Wat is meditatie?

Meditatie is een toestand voorbij het denken. Meditatie is een toestand van puur bewustzijn, een bewustzijn zonder bewustzijnsinhoud.
Normaal is je bewustzijn overladen met rommel, vergelijkbaar met een spiegel, die onder het stof zit. De mind is een onafgebroken stroom van verkeer: gedachten komen en gaan, ambities komen en gaan – het is één continue verkeersstroom, dag in dag uit. Zelfs als je slaapt is je mind aan het werk – dat zijn je dromen. De mind weet niet van ophouden, hij roert zich in je zorgen en je onrust. Het bereidt zich al voor op de dag van morgen. Ongemerkt loopt hij op alles vooruit.
Meditatie is het inzicht dat ik niet ben wat er in mijn hoofd omgaat. Als dat inzicht zich in je verdiept, komen er stilaan momenten…momenten van verheldering, momenten waarop niets zich in je roert en alles stil is. In die stille momenten weet je wie je bent en begrijp je het geheim van het bestaan. Er breekt een dag aan, een gezegende dag, waarop meditatie je natuurlijke toestand is geworden…….

Uit: Het oranje meditatieboek, Osho

Meditatie is heel eenvoudig
Het is gewoon gaan zitten en met je aandacht blijven bij wat er is
Wat je hoort hoor je, wat je ziet zie je, wat je voelt voel je en wat je denkt denk je
Wat er is, is er
Houd niets vast en houd niets af
Je kunt het niet goed doen en niet slecht doen
Je zult er wel in leren en niet in vooruit gaan
Wat er is kan op ieder moment anders zijn
Kennis en ervaring zijn hier onbelangrijk
In die zin kunnen er ook geen leraren of meesters zijn
Niemand is een autoriteit in wat er hier en nu is

Uit: ‘Mindfulness, in de maalstroom van het leven’, Edel Maex, Uitgeverij Lannoo nv