Inspiratie

Inspiratie, passie, genieten, zingeving, betekenisgeving gaan over het leven.
In ieder van ons zit leven. In ieder van ons schuilt een drang naar leven.
Spiritualiteit en inspiratie zijn verwante woorden. Beide komen van het Latijnse spirare: ademen.
De ademhaling staat symbool voor – of is – het leven:
je leven start met de eerste inademing en eindigt met de laatste.