Cranio Sacraal systeem

Het Cranio Sacrale systeem bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg, het dikke vlies dat daar omheen zit (dura mater) en het hersenvocht dat tussen die twee vloeit. Het geheel wordt omgeven en beschermd door de botten van schedel (cranium) en wervelkolom tot onderaan het heiligbeen (sacrum). Binnen dit systeem bevindt zich ook het zenuwstelsel. Het ritme van het hersenvocht wordt gecreëerd door een pompsysteem diep binnenin de hersenen. De botten van de schedel zetten uit, vervolgens worden de wervels lichtjes van elkaar geduwd, waarna het sacrum naar onder en vervolgens naar binnen roteert. Dit Cranio Sacrale ritme uit zich als een uitdijende en inkrimpende golf die overal op het lichaam voelbaar is, vergelijkbaar met de beweging van eb en vloed. We kunnen dit ritme beschouwen als de ademhaling van het zenuwstelsel. Dit stelsel regelt de werking van alles wat er in het lichaam gebeurt. Daarmee is het Cranio Sacrale ritme, naast de ademhaling en de hartslag, de derde primaire functie van het lichaam.

Het Cranio Sacrale systeem kent drie ritmes

Een ritme is de snelheid waarmee het Cranio Sacrale vocht beweegt. Het kunnen voelen van de verschillende ritmes is een basisvaardigheid van de Cranio Sacraal therapeut. Het brengt de therapeut in contact met de meest fundamentele kracht in het lichaam, een kracht die gezondheid creëert. Het eerste en tweede ritme werken met de ervaringen die we vasthouden in ons systeem zoals blokkades in de weefsels en stress en spanning in het zenuwstelsel. Tijdens het derde ritme zijn we in contact met de kosmische energie om ons heen. We ontvangen de heling die op dat moment nodig is.

Stillpoint

Tijdens de behandeling van het Cranio Sacrale systeem kan een stillpoint optreden, een korte periode waarbij het ritme vrijwel stil ligt en het denken wordt stopgezet. De energie wordt dan onttrokken aan de hersenen en ingezet voor reparatie van het lichaam. Ook tijdens onze slaap kennen we stillpointperioden waarin het lichaam zich herstelt.

Waar komt Cranio Sacraal Therapie vandaan

Cranio Sacraal Therapie is ontstaan vanuit de osteopathie. De osteopaat W.G. Sutherland heeft het Cranio-Sacrale systeem ontdekt rond 1920.
Dr.J. Upledger heeft de behandelingsmethode uitgebreid en dankzij hem heeft Cranio-Sacraal Therapie als behandelingsvorm bekendheid gekregen.