Wat is Compassie?

Compassie of mededogen is het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel dat van onszelf als dat van anderen.
Het gaat samen met de wens deze pijn en dit lijden te verlichten en bereidheid om daarin verantwoordelijkheid te nemen.

Het is een algemeen menselijke eigenschap, die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei gekomen is.
Gelukkig kan compassie door beoefening wel ontwikkeld en verdiept worden en dat is het doel van compassietraining. Terwijl medelijden vooral gepaard gaat met angst en sentimentaliteit, vraagt compassie om moed en ruimhartigheid.Vriendelijkheid en compassie staan dicht bij elkaar.
Beide zijn ze hartverwarmend en worden tegenwoordig samen wel eens aangeduid met de term heartfulness, als waardige aanvulling op het begrip mindfulness.
En net zoals we mindfulness of een niet-oordelende aandacht kunnen trainen en ontwikkelen, zo blijken we vriendelijkheid en compassie ook te kunnen ontwikkelen door regelmatige beoefening.

De regenboog van compassie verschijnt wanneer de zonnestralen van vriendelijkheid de tranen van pijn en verdriet ontmoeten. Tibetaanse gezegde