Compassie training

In de mindfulnesstraining wordt al een (begin van een) houding van mildheid en mededogen ontwikkeld. In de compassietraining worden naast de milde houding ook de mindfulnessvaardigheden verder verdiept. Mindfulness en compassie oefenen tezamen hun heilzame werking uit en gaan hand in hand.

Mindfulness en Heartfulness zijn twee zijden van dezelfde medaille

Naast het verder trainen van mindfulness komt o.a. het volgende aan bod:
– Het erkennen van pijn en lijden en hoe ons brein en organisme is geëvolueerd om ons te helpen overleven.
– Inzicht in de drie centrale emotieregulatiesystemen, gericht op veiligheid, bevrediging en sociale verbondenheid.
– Hoe de drie systemen uit balans kunnen raken door invloeden van buitenaf, maar ook van binnenuit, bv. door schaamte, zelfkritiek en de innerlijke pestkop.
– Onze gedeelde menselijke conditie (Common Humanity) en dat waar we niet voor gekozen hebben, is niet onze fout.
– Hoe mentale voorstellingen de emotieregulatiesystemen kunnen beïnvloeden en compassiebeoefening de balans kan helpen herstellen.
– Oefenen in compassievol motiveren, aandacht geven, voelen, redeneren, visualiseren, spreken en handelen.

De training is ontwikkeld door Erik van den Brink (psychiater) en Frits Koster en is onder meer gebaseerd op het werk van Paul Gilbert, Christopher Germer, Tara Brach en Kristin Neff.
Net als bij de mindfulnesscursus zijn de voornaamste leermeesters de eigen ervaring en de uitwisselingen in de groep. Deelnemers zijn vrij in wat en hoeveel ze met elkaar delen en hoeven de problemen voor elkaar niet op te lossen. Wel kunnen ze elkaar ondersteunen door ook in de uitwisselingen mindfulness en compassie te beoefenen

Marianne heeft samen met Willem de opleiding gevolgd bij Erik van den Brink en Frits Koster. Marianne is gecertificeerd MBCT/MBCT trainer (categorie 1 bij de VMBN) en ingeschreven bij MBCL Register A en bevoegd om de formele MBCL groepstraining als geheel aanbieden als vervolg op MBSR/MBCT.

De training bestaat uit 9 bijeenkomsten van 2,5 uur van 19.00 -21,30 uur. Eén bijeenkomst is een Stilteochtend.
De kosten voor de gehele training inclusief werkboek en oefenbestanden zijn 295 euro.
Net als de basis mindfulness training wordt deze vervolgtraining in een aantal gevallen vergoed door de zorgverzekering tarieven en vergoeding
Bij voldoende deelnemers minimaal 4 en maximaal 10, start een Compassie training.

Zoals een van de deelnemers omschreef: ‘Ik word nog meer bewust hoe ik verbonden ben met mezelf en de wereld, dit geeft me energie’.

Aanmelden en informatie via info@i-a-m.nu