Besef dat, zoals een vogel twee vleugels nodig heeft om te vliegen,
wijsheid en compassie gelijktijdig ontwikkeld dienen te worden.

(Matthieu Ricard, 2010)