Inspiratie - Aandacht - Meditatie

eenden opvoeden is 


Opvoeden is een natuurlijk, vanzelfsprekend en dynamisch proces
Opvoeden is boeiend, leuk maar soms ook lastig en kan tot grote zorg en stress leiden.

Wanneer ouders met opvoedproblemen er zelf niet uitkomen, kunnen ze voor informatie, advies, en trainingen terecht bij gespecialiseerde professionals.
Marianne Knops is allround en professioneel jeugdzorgwerker. Ze heeft jarenlang (30 jaar) ervaring in het werken met zowel gezinnen, ouders als individueel met kinderen en jongeren.
Er zijn verschillende mogelijkheden van een eenmalig (pedagogisch) advies tot een traject.
Alles is erop gericht om zo snel als mogelijk het gezin weer op eigen kracht verder te laten gaan.
 

METHODE VERBINDEND GEZAG / GEWELLOOS VERZET
Gezinscoaching is
 er op gericht om ouders en/of opvoeders inzichten en handvatten te bieden in de omgang met en de opvoeding van hun kinderen.
Marianne maakt gebruik van (onderdelen) van de methode Verbindend Gezag / Geweldloos Verzet.
Deze is geĆÆnspireerd door de leer van Ghandi, gecombineerd met ideeĆ«n uit de systeemtheorie en hechtingstheorie ontwikkelde de IsraĆ«lische psycholoog Haim Omer een nieuwe benadering
om agressief en destructief gedrag van kinderen te stoppen.
De kern van deze benadering is het herstel van het ouderlijk gezag en vergroten van de verbinding tussen ouder(s) en kind(eren). Op een overtuigende en geweldloze manier tonen ouders verzet en voorkomen ze escalaties, gecombineerd met een actieve en positieve ouderlijke aanwezigheid.
Deze methode gaat verder dan een simpele pedagogische instructie: opvoeders bieden een nieuwe vorm van autoriteit aan waar zij als identificatie- en hechtingsfiguur een positieve relatie bevorderen. Het is een effectief gebleken methode waarmee ouders /opvoeders, zichzelf of anderen 'beschadigende' (pre)pubers en adolescenten weer op het spoor kunnen krijgen. Te denken valt aan gedrag waarbij ouders het gevoel hebben de grip op hun kind kwijt te geraken of kwijt zijn. Zoals: schoolweigering, overmatig gamen, drugsgebruik, pesten van broertjes en zusjes, afdwingen van bepaalde zaken, passiviteit, weglopen. 

Methode Verbindend Gezag, ervaring van een ouder