Praktijk I AM (Inspiratie Aandacht Meditatie) gaat met uw persoonsgegevens om zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Opslag persoonsgegevens

Doel
Wanneer u zich inschrijft voor één van onze activiteiten of een Cranio Sacraal behandeling wenst, hebben wij van u een aantal gegevens nodig.

Gebruik

Praktijk IAM gebruikt deze gegevens uitsluitend ten behoeve van de behandeling, trainingen en of overige activiteiten en voor communicatie met cliënten en cursisten bijv. het versturen van de nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden verwijderd zodra zij niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Als er geen wettelijke termijn is aangegeven, dan zal dat nooit langer zijn dan 2 jaar.
Rechten
wanneer u uw gegevens wilt laten verwijderen, of inzage wilt in de over u opgeslagen gegevens, stuur dan een e-mail met daarin uw verzoek naar M.A.H. Knops info@i-a-m.nu

Klachten
Als u een klacht heeft over onze handhaving van de privacy regels, kunt u zich richten tot M.A.H Knops tel.nr. 0165-554763 / 06 30970688. Informatie over de AVG is te vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. www. autoriteitpersoonsgegevens.nl

E-mails
Wenst u onze e-mails niet langer te ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@i-a-m.nu
Met vriendelijke groet,
Marianne en Willem